Rewitalizacja parku przydworcowego

Park znajdujący się na ul. Kolejowej może doczekać się nowego życia. Polskie Koleje Państwowe S.A wystąpiły o dofinansowanie rewitalizacji parku znajdującego się w sąsiedztwie dworca PKP. Jego obecny stan pozostawia wiele do życzenia. Działania mają na celu przywrócenie historycznej kompozycji krajobrazowej parku. Wartość zaplanowanych działań ma wynosić około 2 500 000 zł, a rewitalizacja ma obejmować wykonanie nowej nawierzchni alei parkowych, wymianę przedmiotów znajdujących się na terenie parku, takich jak kosze na śmieci, ławki czy lampy. Zmiany na terenie parku mają obejmować również ilość i jakość roślin i zieleni- nowa roślinność zostanie zasadzona, a park przyozdobi rzeźba kwiatowa.

Jak wynika z komunikatu Sekretarza Małopolskiego nt. rewitalizacji parku przy PKP „Polskie Koleje Państwowe SA złożyły wniosek o dofinansowanie rewitalizacji parku przy dworcu głównym PKP w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego…”

Zadaniem miasta jest pozyskanie środków na koszty związane z utrzymaniem i pielęgnacją parku. Do obowiązków miasta należeć będzie pokrywanie kosztów odśnieżania, sprzątania oraz pielęgnacji roślin, a także dokonywanie wszelkich napraw i sprawdzanie bieżącego stanu technicznego elementów parku. Zdaniem Sekretarza Małopolskiego, Pana Wojciecha Piecha miasto zadeklarowało swoją zdolność do spełnienia tych zasad i jest w pełni gotowe na zadbanie o interesy parku w przyszłości. 

Inwestycja doskonale wpisze się w zmiany dokonywane na przełomie ostatnich lat na ulicy Kolejowej. Odrestaurowany dworzec PKP, wykonany remont nawierzchni od ulicy Nowowiejskiej, aż po ulicę Zieloną oraz budowa nowego dworca MPK to tylko część z ostatnich inwestycji na tym obszarze. Warto pamiętać również o wkładzie w historyczne aspekty miasta, czyli o postawienie pomnika sądeckiego kolejarza. 

Zaplanowane działania bez wątpienia wpłyną na polepszenie jakości życia wielu mieszkańców. Inwestycja będzie pełniła funkcję kulturowe, wypoczynkowe oraz będzie wizytówką miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *