Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Według informacji udzielonych przez prezydenta miasta Nowy Sącz, które znajdują się na stronie Urzędu Miasta rozpoczął się otwarty nabór kandydatów ubiegających się o stanowisko członka Komitetu Rewitalizacji w Nowym Sączu. Zgodnie z danymi, zawartymi w ogłoszeniu Komitet Rewitalizacji, tj.:

1. podmiotów, które będą zarządzać nieruchomościami  ulokowanymi na obszarze objętym rewitalizacją, w tym: spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, które zostaną wskazane przez organy uprzywilejowane jako przedstawiciele tych podmiotów,

2. maksymalnie dwóch przedstawicieli podmiotów, którzy prowadzą lub zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta

3. maksymalnie czterech przedstawicieli podmiotów, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność społeczną na terenie miasta, wliczając w to organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, kościoły i związki wyznaniowe, które zostaną wskazane przez  organy uprzywilejowane jako przedstawiciele tych podmiotów,

4. maksymalnie dwóch mieszkańców, wybranych jako przedstawiciele miasta, którzy zamieszkują tereny nie objęte przez obszar rewitalizacji. Do obszaru rewitalizacji zaliczają się następujące osiedla: Centrum, Stare Miasto, Kilińskiego i Przydworcowe.

Podczas naboru kandydatów obowiązują procedury określone w zasadach wybierania składu i zasadach funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Działania Komitetu Rewitalizacji działają na dialogu i współpracy pomiędzy zainteresowanymi, a organami władzy miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i ewaluacji postępów, Dodatkowo Komitet pełni funkcję doradczą Prezydenta. 

Aplikację można składać w terminie od 13 do 28 sierpnia 2019 roku wybranym kanałem spośród dwóch możliwości, a mianowicie:

  • listownie na adres Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • bezpośrednio, za pomocą dziennika podawczego w godzinach od 7:30 do 15:30 pod tym samym adresem


Formularze i dodatkowe informacje, niezbędne podczas aplikacji znajdziemy na stronie Urzędu Miasta.   

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *