Władze Nowego Sącza inwestują prawie 3 mln złotych na budowę świetlic osiedlowych. Przy dodatkowym dofinansowaniu takowe powstają na osiedlach: Stare Miasto, Kilińskiego, Przydworcowe , Centrum.

Wszystko to odbywa się w ramach Programu działań dotyczącego wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe. 
Dodatkowo na rewitalizację lokacji w ramach prac remontowo-adaptacyjnych udało się zdobyć aż 170 mln euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

Świetlice powstają w należących do miasta budynkach znajdujących się przy ul. Stolarskiej, Żółkiewskiego, Romanowskiego oraz przy Al. Wolności. Przy okazji zostanie podwyższony standard posesji. Poza elewacjami budynków, zyskają także ich wnętrza. Placówki zostaną wyposażone w meble, otrzymają niezbędny zestawy elektroniczne (komputery z dostępem do internetu, drukarki, sprzęt audio-wideo), urządzenia służące do ćwiczeń fizyczno-rekreacyjnych oraz materiały edukacyjne. Będzie można ze spokojem poczytać książki, czasopisma, a uczniowie będą mogli odrobić lekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już w pierwszym etapie przygotowań do budowy świetlic autorzy projektu z Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza zapowiadali zarówno elementy edukacyjne, jak i aktywne kreatywne możliwości spędzania wolnego czasu celem wyrabiania nawyków uczestniczenia w kulturalnej rozrywce, rekreacji i edukacji. W końcu w świetlicach odbywać będą się zajęcia obejmujące kilka dziedzin. Będzie można rozwijać się artystycznie, ruchowo oraz umysłowo. Przewidziane są m.in. zajęcia szachowe, kabaretowe, taneczne czy fitness. W planie są również międzypokoleniowe zajęcia z informatyki, inicjatywy czytelnicze przedsięwzięcia mające na celu propagowanie lokalny patriotyzm – nowosądeckie tradycje i zwyczaje.