Prezydent z wizytą w Parku Strzeleckim

Prezydent Ludomir Handzel  5 grudnia b.r. wizytował postępy rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu i umowy z przedsiębiorstwem ERBET Sp. z o.o. Prezydentowi towarzyszyli wiceprezydent Artur Bochenek wraz dyrektor Wydziału Inwestycji Martą Porembą. Wykonawca zapewniał, że dzięki sprzyjającej pogodzie, wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.  Z kolei Prezydent Ludomir Handzel zapowiedział że depiluje, by inwestycja została oddana planowo.

W ramach umowy z Przedsiębiorstwem ERBET Sp. z o.o. w Parku Strzeleckim powstanie:

 • zadaszony amfiteatr wraz z zapleczem sceny i zapleczem toalet,
 • ogrodzenie i monitoring zewnętrzny,
 • pętla gimnastyczna wyposażona w elementy do ćwiczeń,
 • place zabaw dla dzieci – plac zabaw z mokrą piaskownicą i plac zabaw z sadzawką,
 • fontanna z placem wejściowym,
 • pawilon parkowy (altana),
 • elementy małej architektury
 • alejki parkowe z oświetleniem.

Amfiteatr wraz z projektowanymi w obszarze parku elementami małej architektury stanowi zharmonizowane pod względem architektonicznym rozwiązanie, a cały układ wpisany zostanie w obszar zieleni Parku Strzeleckiego. Przemyślane rozwiązania charakteryzują wysokie wartości estetyczne i praktyczne oraz postępowe w skali subregionalnej rozwiązania. Projekt zakłada całościową modernizację przestrzeni wraz z elementami infrastruktury i uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.

 Prace, które dotychczas zostały zrealizowane: 

 • wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu,
 • rozbiórka wybranych budynków, budowli i obiektów budowlanych
 • rozbiórka innych urządzeń budowlanych w okolicy powstałego amfiteatru
Park Strzelecki Nowy Sącz - realizacja prac.
Park Strzelecki Nowy Sącz – plac budowy.

Wartość robót budowlanych – 39 900 000 zł.
Czas realizacji do 30 listopada 2020 roku.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *